Beste ouders,


Even een korte verduidelijking in verband met een inschrijving bij KFC Heikant Zele:


In de loop van een lopend seizoen laten wij geen aangesloten spelers meer vertrekken naar een andere club (witte transfer). Dit omdat wij bij de start van het seizoen lijsten hebben uitgewerkt en aan de hand van deze lijsten kinderen in bepaalde lichtingen hebben moeten weigeren omdat sommige leeftijden reeds volzet zaten. Als dan de kinderen in deze bepaalde leeftijdscategorieën ons in de steek laten dan komen wij in de problemen met onze ploegen (aantal spelers). Jullie kind mag zich wel steeds op het einde van het seizoen laten uitschrijven bij onze club. Deze uitschrijvingsperiode loopt van begin April tot eind April, hiervoor kan u terecht bij onze gerechtelijke correspondent Steeman Jaak (0476/438197), wanneer dit gebeurt is is uw kind vrij om zich aan te sluiten bij gelijk welke club. De kinderen die zichzelf niet laten uitschrijven in deze periode daarvan gaan we uit dat deze het eerstkomende seizoen nog steeds lid zijn van onze club en dit voor een VOLLEDIG seizoen. Als de ouders of kinderen toch in de loop van een seizoen willen veranderen van club dan zal hiervoor een tegemoetkoming gevraagd worden (mislopen lidgeld, kosten voetbalbond).


Vanaf nu zullen er in de maand April 4 pas dagen plaats vinden, de reeds aangesloten kinderen die op deze pas dagen aanwezig zijn zijn zeker van hun plaats in het eerstkomende seizoen, zij die niet aanwezig zijn op deze pas dagen geven hun plaats vrij om mogelijks te laten opvullen door kinderen die op de wachtlijst staan. Ook worden deze kinderen dan eind April uitgeschreven omdat we er dan vanuit gaan dat jullie kinderen geen lid meer willen zijn van de club. Eens de lijsten vol zijn moeten we kinderen beginnen weigeren, dus is je kind niet naar 1 van deze pas dagen gekomen en speelt hij toch al jaren bij de club dan zal hij

ten eerste; 25€ extra betalen omdat het hier om een nieuwe inschrijving gaat

ten tweede; niet zeker zijn van een plaats op de lijst want deze kan reeds ingenomen zijn door kinderen van op de wachtlijst.

Wij trachten naar lijsten te gaan met een maximum bezetting van U7 tem U9 van 10 spelertjes per ploeg, van U10 tem U13 12 spelertjes per ploeg en van U15 tem U17 18 spelers per ploeg.


Wij hopen op eenieders begrip hieromtrent, al te veel jaren hebben wij problemen dat wij plaats vrijhouden op lijsten voor kinderen die reeds aangesloten zijn bij onze club, weigeren wij om deze reden kinderen omdat er zogezegd geen plaats meer is en komen wij tot de conclusie dat degene waarvoor we de plaatsen vrij hielden niet meer komen opdagen of van club veranderd zijn...

Elk jaar brengt ons dat in bepaalde leeftijdscategorieën in de problemen. Op deze manier trachten wij hierop te anticiperen.


Mvg


Het bestuur en jeugdbestuur van KFC Heikant